Financiering

Babant Cloud

Om instellingen te helpen bij het digitaliseren van hun collectie biedt Erfgoed Brabant Brabant Cloud aan. Met Brabant Cloud slaat u uw collectie op een betaalbare en duurzame manier op en kunt u deze eenvoudig ontsluiten voor een breed publiek. Het collectieregistratiesysteem Memorix Maior, speciaal ontwikkeld voor Brabantse instellingen, maakt de drempel voor digitalisering nog lager. Wilt u meer informatie over Brabant Cloud of Memorix Maior? Kijk dan op www.brabantcloud.nl

Heeft u een idee voor een project of activiteit over erfgoed en bent u op zoek naar financiering? Of bent u op zoek naar tips voor een gezonden financiële basis voor uw erfgoedinstelling? Erfgoed Brabant helpt u graag op weg met advies. 

Wist u dat het Fonds voor Cultuurparticipatie twee nieuwe regelingen heeft? Cultuurmakers van nuricht zich op kleinschalige en vernieuwende projecten op het vlak van actieve cultuur- of erfgoedparticipatie in de vrije tijd. De regeling Maakruimte voor cultuur is bedoeld om (door)ontwikkeling van eigentijdse vormen van cultuurparticipatie en erfgoedbeoefening te stimuleren, door ondersteuning van samenwerkingsprojecten van organisaties en cultuurmakers.

Lees meer over de nieuwe regelingen op de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Subsidies en fondsen

Subsidies provincie Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant heeft geen regeling voor subsidies specifiek op het gebied van roerend of immaterieel erfgoed. Wel is er het Impulsgeldenprogramma, voor makers, culturele instellingen, overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen en bedrijven die een bijdrage willen leveren aan versterking van de Brabantse cultuursector. Het programma omvat mogelijkheden voor subsidie, lening of kennisvouchers. Het Impulsgeldenprogramma wordt uitgevoerd door Kunstloc Brabant.

Daarnaast zijn er aan de provincie gelieerde financieringsverstrekkers, waar u mogelijk met uw erfgoedproject terecht kunt:

Fondsen

Ook zijn er verschillende landelijke, regionale en lokale fondsen waar u met uw erfgoedproject kunt aankloppen. Zo heeft Brabants Heem bijvoorbeeld een Boeken-(en Digitale producten)fonds, bestemd voor het meefinancieren van publicaties over heemkunde en erfgoed en voor het ontsluiten en delen van heemkundige kennis in de breedste zin.

Een uitgebreid overzicht vindt u in het Fondsenboek. De belangrijkste fondsen op gebied van erfgoed hebben wij voor u in een overzicht gezet.

Bekijk het overzicht

Erfgoed en financiering

Heeft u een idee voor een project of activiteit over erfgoed en bent u op zoek naar financiering? Of bent u op zoek naar tips voor een gezonden financiële basis voor uw erfgoedinstelling? Erfgoed Brabant helpt u graag op weg met advies. 

contact

Meer weten over erfgoededucatie?

Wilt u meer over de mogelijkheden van erfgoededucatie voor uw school of instelling? Of wilt u graag meer informatie over een specifiek project van Erfgoed Brabant Academie?

Contact
Doret Eeken

Vragen?

Bel mij op 06 - 52 78 94 07,
of stuur een mail:
doreteeken
@erfgoedbrabant.nl

Doret Eeken, projectmedewerker