Museumschatjes (PO) - erfgoedinstellingen

Museumschatjes voor Primair Onderwijs en de voorwaarden voor deelname als erfgoedinstelling.

Met veel succes organiseert Erfgoed Brabants sinds 2006 Museumschatjes. Dit onderwijsproject is ontwikkeld in het kader van 'Schatten van Brabant' en wordt gesubsidieerd door de provincie Noord-Brabant.

Museumschatjes logo

Wat is Museumschatjes?

Binnen het onderwijsproject Museumschatjes gaan basisschoolleerlingen van groep 5 t/m 8 in klassikaal verband naar een museum. Aan de hand van het lesmateriaal wordt op school het museumbezoek voorbereid. Wat is erfgoed? Waarom is het belangrijk om dingen te bewaren? Vervolgens gaan de leerlingen op zoek naar de waarde van museumschatten.

66 musea en 50.000 leerlingen

66 musea openen in het kader van Museumschatjes hun deuren voor basisscholen. Hierdoor kunnen door een extra investering van de provincie maar liefst 50.000 leerlingen vanaf oktober 2018 tot maart 2019 een museum bezoeken. U doet toch ook (weer) mee dit jaar? U kunt zich als museum nog steeds aanmelden. De lijst met deelnemende musea vindt u hier.

Spelregels en vergoeding voor musea

Net als voorgaande jaren gelden bepaalde spelregels. Scholen kunnen zich in mei bij Erfgoed Brabant aanmelden voor Museumschatjes. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt en er geldt een op=op principe. Pas na aanmelding ontvangen de scholen van Erfgoed Brabant het lesmateriaal én de bon voor het gratis museumbezoek die later bij het museum wordt ingeleverd.

Deze bonnen vormen de basis voor de verrekening met de organisatie van Museumschatjes van de gederfde inkomsten van de musea. Het vastgestelde entreetarief per leerling/schoolgroep van de deelnemende musea wordt voor 100% vergoed. Let op: de maximale vergoeding per museum bedraagt 7.500 euro. U ontvangt het declaratieformulier na aanmelding per post.

We willen u erop attent maken dat alleen de entree- of rondleidinggelden voor leerlingen en begeleidende leerkrachten (max. 2 per klas) worden vergoed. De entree- of rondleidingtarieven voor begeleidende ouders worden niet vergoed. Het is raadzaam daarover vooraf met de scholen duidelijke afspraken te maken.

Deelname

Natuurlijk hopen wij dat zoveel mogelijk musea meedoen. De ervaring leert dat Museumschatjes leidt tot meer bezoekers!

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Irry Vervoord via telefoonnummer 073-6156262 of irryvervoord@erfgoedbrabant.nl.