Regeling mediakunst- en erfgoededucatie (PO)

Subsidieregeling van het Fonds voor Cultuurparticipatie

Stimuleringsregeling

Sinds maart 2018 stelt het Fonds voor Cultuurparticipatie de Regeling Mediakunst- en erfgoededucatie open. Het betreft een stimuleringsregeling voor projecten die als landelijk voorbeeld kunnen dienen voor mediakunst- of erfgoededucatie in het basisonderwijs.

Samenwerking

Voor zowel mediakunst als erfgoededucatie is in 2018 en 2019 een bedrag van 1,5 miljoen euro beschikbaar. Een combinatie tussen beide onderwerpen is niet noodzakelijk. Voor de aanvraag komen projecten in aanmerking die een samenwerking zijn tussen meerdere culturele instellingen en tenminste één basisschool.

Voorwaarden voor deelname

In de folder of op de website vindt u meer informatie en voorwaarden voor deelname aan de regeling.

Vragen of ideeën?

Wilt u meer weten over de regeling? Hebt u een goed idee maar weet u niet hoe te beginnen? Of bent u van plan een aanvraag te doen? Neem contact met ons op. Wij kunnen u adviseren en willen kijken hoe we initiatieven kunnen samenpakken om te komen tot een zo sterk mogelijke aanvraag.