Museumschatjes

groep 5 t/m 8

Gratis

Ga met groep 5, 6, 7 en 8 gratis naar een van de vele Brabantse musea!

Museumschatjes 2018-2019 zit vol! Klik hier voor de lijst met deelnemende musea.

De ingeschreven scholen ontvangen in de week van 27 augustus het lesmateriaal op school. Dan komt ook de lijst met deelnemende musea online te staan op deze pagina. U moet dan nog zelf een afspraak maken met het museum van uw keuze.

Het museumbezoek moet plaatsvinden tussen 1 oktober 2018 en 1 maart 2019.

let op: Alleen originele bonnen worden geaccepteerd bij de musea. Het museum heeft het recht u te weigeren of kosten in rekening te brengen als u niet de originele bon kunt overhandigen. 

Over Museumschatjes

Voor wie: alle groepen 5 t/m 8 van basisscholen in Noord-Brabant

Noord-Brabant is rijk aan musea met de meest uiteenlopende collecties. Wat al deze musea gemeen hebben, is dat zij een schatkamer zijn van voorwerpen die om de een of andere reden de moeite van het bewaren waard zijn. Maar wat is waarde eigenlijk? Daarover gaat het project Museumschatjes.

Voor het bezoek aan het museum worden de leerlingen eerst aan het denken gezet over de vraag wat een voorwerp eigenlijk waardevol maakt. Een voorwerp is niet alleen waardevol omdat het letterlijk veel geld waard is, maar ook omdat het bijvoorbeeld heel zeldzaam is, of omdat er een bijzonder verhaal bij hoort.

Na deze inleidende les volgt het museumbezoek. Aan de hand van een gerichte opdracht gaan de leerlingen in groepjes op zoek naar een voorwerp dat een bepaalde waarde vertegenwoordigt. Na afloop van het project Museumschatjes zullen leerlingen op een andere manier naar oude voorwerpen (erfgoed) kijken.

Productdetails

Lesmateriaal  Boekje per klas met daarin een docentenhandleiding, werkbladen voor groep 5/6 en 7/8 en de bon voor gratis museumbezoek.
Leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige oriëntatie. 
Thema's Museumbezoek, waardebewustzijn.
Leerdoelen

Leerdoelen erfgoededucatie groep 5/6

 • De leerling kan begrippen rondom erfgoed hanteren (sporen uit het verleden, waarde van bewaren, heden, toekomst, respect) door voorbeelden van erfgoed van zichzelf, van de eigen familie en in de eigen omgeving te benoemen.
 • De leerling kan aangeven wat redenen zijn waarom je erfgoed bewaart voor later.
 • De leerling kan vragen stellen bij het onderzoeken van eigenschappen en details van erfgoed.
 • De leerling kan het verhaal dat bij het erfgoed hoort reproduceren.
 • De leerling toont in dialoog respect voor de mening van een ander over de waarde van erfgoed.
 • De leerling kan aanwijzingen opvolgen hoe met erfgoed in een specifieke situatie om te gaan.

Leerdoelen erfgoededucatie groep 7/8

 • De leerling kan een definitie van erfgoed geven en dit toelichten met voorbeelden van erfgoed in de eigen omgeving, in de eigen provincie en werelderfgoed in Nederland en de wereld.
 • De leerling kan de waarde van erfgoed beschrijven en benoemen waarom het de moeite waard is om dit erfgoed te bewaren voor later.
 • De leerling kan vragen stellen bij erfgoed en in samenwerking met anderen verschillende bronnen raadplegen en informatie opzoeken om de vragen te beantwoorden. 

De Cultuur Loper indicatoren waar (met name) aan gewerkt wordt:

 • R1 - De leerling verwoordt eigen ervaringen en gevoelens in relatie tot de context.
 • R4 - De leerling vergelijkt eigen ideeën en werk met die van een ander.
 • R7 - De leerling kan verwoorden wat de waarde van kunst en erfgoed voor hem is.
 • C3 - De leerling kan opgedane kennis toepassen.
 • O1 - De leerling gebruikt actief zijn zintuigen om een object, onderwerp of gebeurtenis te verkennen.
 • O2 - De leerling experimenteert met verschillende materialen, technieken en begrippen.
 • O4 - De leerling stelt vragen aan zichzelf en zijn omgeving.
Tijdsbeslag Voorbereiding 40 minuten, museumbezoek 60-90 minuten, verwerking 30-90 minuten.
Plaats van uitvoering Klas en museum