Leerstoel Diversiteit in Taal en Cultuur

De leerstoel ‘Diversiteit in taal en cultuur in Brabant’ wordt bekleed door Jos Swanenberg. De bijzondere leerstoel is ingesteld in 2009 en is ondergebracht bij het Departement Cultuurwetenschappen aan Tilburg University. De leerstoel maakt deel uit van Babylon, Center for the Study of Superdiversity. De omvang van de leerstoel is 0.4 fte.

Bekijk de inaugurele rede die Swanenberg uitsprak op 20 november 2009: Inaugurele rede Swanenberg 2009 en het bijbehorende nieuwsbericht op Omroep Brabant TV.

De leerstoel wordt beheerd door de stichting Erfgoed Brabant, die provinciaal beleid op het gebied van cultureel erfgoed uitvoert, en wordt gefinancierd door de Provincie Noord-Brabant. Bij Erfgoed Brabant valt de leerstoel binnen de Erfgoed Brabant Academie.

Raad van toezicht en begeleidingscommissie
De voortgang en het functioneren van de leerstoel wordt beoordeeld door een raad van toezicht. Jaarlijks rapporteert deze raad van toezicht hierover aan het bestuur van de faculteit. Er is ook een inhoudelijke begeleidingscommissie ingesteld voor de bijzondere leerstoel. Deze heeft als taak actief bij te dragen aan de invulling en uitvoering van de voorgestelde activiteiten.

Nederlands Brabants handwoordenboek jos

Opdracht

De bijzondere leerstoel beweegt zich op het terrein van de diversiteit van de Brabantse talen en culturen in ruime zin. Dit omvat de autochtone en allochtone diversiteit aan talen (zoals regionale en sociale dialecten, etnolecten en etnische minderheidstalen) en het brede scala aan literaire en culturele uitdrukkingsvormen zoals die zich in de provincie Noord-Brabant manifesteren en zoals die een bijdrage leveren aan processen van identiteitsvorming van groepen en regio’s.

Het thema heeft verdere vorm gekregen in de volgende onderzoekslijnen:

 • taal en cultuur in de marge: lokale en globale interactie
 • taalgebruik en context: plaats, tijd en identiteit
 • taal en onderwijs: moedertaalonderwijs, dialect en accent, onderwijs en immigranten.
 • de structuur van taalvariatie, in het bijzonder lexicale variatie.

Meer over deze leerstoel en zijn onderwerp

 • Activiteiten en resultaten

  Leerstoel Diversiteit in Taal en Cultuur

  Over onderzoek, onderwijs, maatschappelijke dienstverlening (valorisatie) en netwerkvorming.

 • Wat je zegt ben je zelf!

  Onderbouw VO

  Spreek jij dialect? In dit project bespreekt u met leerlingen hun ervaring met dialecten en leren ze over diversiteit in taalgebruik.

 • Dialect

  Brabantse dialecten maken deel uit van het culturele erfgoed in onze provincie.

Jos Swanenberg

Vragen?

Bel mij op 06 - 52 78 94 05,
of stuur een mail:
josswanenberg
@erfgoedbrabant.nl

Jos Swanenberg, projectmedewerker