Uitreiking Scriptieprijs Brabantse Geschiedenis

Wie wint de scriptieprijs?

Onderdeel van: Wetenschap

Locatie

Noordbrabants Museum
Verwersstraat 41, 5211 HT 's-Hertogenbosch
website

Toon kaart

Kom op zaterdag 8 september naar de uitreiking van de Scriptieprijs Brabantse Geschiedenis in het Noordbrabants Museum.

De drie kandidaten die meedingen naar deze prestigieuze prijs zijn:

Minne de Boodt: ‘Hoe men een stat of lantscap regieren sal.’ De paradox van de conservatieve verandering: ideologische reacties in veertiende-eeuwse stedelijke literaire werken.

Tom Verschueren: Herevaluatie van de centraalbouw te Muizen en haar betekenis in de context van het vroegmiddeleeuwse landschap van de Dijlevallei.

Nena Vandeweerdt: Van Voervynsteren tot Vleeshuys. Open en gesloten deuren voor vrouwen in de laatmiddeleeuwse Leuvense ambachtenwereld.

Programma

14:00 uur Ontvangst met koffie en thee
14:30 uur Welkomstwoord door Patrick Timmermans, directeur-bestuurder Erfgoed Brabant
14:40 uur Toelichting op de gevolgde procedure tot en met de opstelling van de shortlist door dr. Kitty de Leeuw, redactiesecretaris van het Noordbrabants Historisch Jaarboek
14:50 uur De drie kandidaten presenteren hun onderzoek
15:45 uur Toelichting op de uiteindelijke keuze voor en bekendmaking van de winnende scriptie door prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld, voorzitter redactie NHJ
16:00 uur Prijsuitreiking door Henri Swinkels, gedeputeerde Leefbaarheid en Cultuur provincie Noord-Brabant
16:15 uur Dankwoord prijswinnaar
16:20 uur Afsluiting door Hans van Brummen, voorzitter Zuidelijk Historisch Contact
16:30 uur Hapje en drankje

Graag zien wij uw aanmelding o.v.v. uw naam en het aantal gasten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk vóór 1 september 2018 tegemoet via de knop bovenaan de pagina.

Over de Scriptieprijs
De tweejaarlijkse Scriptieprijs Brabantse Geschiedenis wordt voor de tweede keer uitgereikt en is een initiatief van de Erfgoed Brabant Academie, de Historische Vereniging Brabant en Zuidelijk Historisch Contact. Deelname staat open voor alle studenten die in de voorafgaande twee jaren een masterthesis hebben afgerond op het terrein van de geschiedenis van Brabant in brede zin; alle historische disciplines komen in aanmerking, evenals alle gebieden die van oudsher hebben behoord tot het oude hertogdom Brabant, ook als die tegenwoordig tot België behoren.