Museumschatten voortgezet onderwijs - deelnemende scholen

Museumschatten logo
U heeft uw leerlingen aangemeld voor de vergoedingsregeling Museumschatten schooljaar 2018 - 2019. Museumschatten is de vergoedingsregeling van de Provincie Noord-Brabant om museumbezoek onder middelbare scholieren te bevorderen. 

U kunt zelf een afspraak maken met een van de deelnemende musea. Na afloop van het bezoek vult u het declaratieformulier in en stuurt u dat aan Erfgoed Brabant.

De belangrijkste voorwaarden van de regeling zijn:

  • U declareert maximaal het aantal leerlingen dat u ons bij aanmelding heeft opgegeven met een maximum van €10,- per leerling.
  • Alleen daadwerkelijk gemaakte kosten worden vergoed. Kosten boven de €10,- per leerling dient de school zelf te betalen. 
  • Zowel kosten voor vervoer als voor museumbezoek (entree en/of programma) kunnen worden gedeclareerd. 
  • U onderbouwt de declaratie met (kopieën van) facturen voor bezoek en/of vervoer.
  • U vult een korte vragenlijst in waarmee we het project kunnen evalueren.