Archeologie

Een van de actielijnen binnen de Erfgoed Brabant Academie is Archeologie en Vrijwilligers. Het doel van deze lijn is kennisbevordering, kennisoverdracht en kennisontwikkeling in het archeologisch veld, met speciale aandacht voor vrijwilligers.

De Nationale Archeologiedagen

Op 12, 13 en 14 oktober 2018 vinden de Nationale Archeologiedagen plaats. De provincie Noord-Brabant is ook dit jaar weer van de partij. 

De Nationale Archeologiedagen zijn de dagen waarop iedere Nederlander die geïnteresseerd is in het land waar hij (op) woont, kennis kan maken met alle facetten van de archeologie in Nederland. De Nationale Archeologiedagen nodigen archeologen, archeologische organisaties, amateurarcheologen, musea en depots uit hun deuren te openen en een kijkje in de keuken te geven, met als doel het publiek enthousiast te maken voor de rijkdom en diversiteit van het archeologisch erfgoed.

Deelnemen aan de Archeologiedagen kan via deze link.

Bekijk hier het programma voor de Archeologiedagen

ArcheoHotspots

ArcheoHotspots zijn plaatsen waar iedereen op vaste tijden en gratis binnen kan lopen. Bijvoorbeeld om archeologen aan het werk te zien of om een vraag te stellen over een meegebrachte vondst uit eigen tuin.

Dit project wil het draagvlak voor archeologie in de samenleving verbreden en versterken. Dit wordt bereikt door:

 • Verbindingen te leggen tussen archeologisch onderzoek, uitwerking en resultaten.
 • Archeologie voor iedereen toegankelijk en aanraakbaar te maken.

Locaties
De eerste ArcheoHotspot werd op 10 december 2014 geopend in het Allard Pierson Museum in Amsterdam. In 2015 gingen er twee ArcheoHotspots van start in de provincie Noord-Brabant, in Den Bosch en Eindhoven. In 2017 is de derde Brabantse ArcheoHotspot geopend in Boxtel.

Op de website van ArcheoHotspots leest u meer over dit project.

Kennis & inspiratie

Archeologie Agenda

 • Symposium Dynamisch erfgoed

  Georganiseerd door Stichting Archeologie & Publiek

  Dit symposium loopt vooruit op de uitreiking van de Grote Archeologie Prijs in 2019. Centraal staat de verbinding tussen archeologie en…

 • Nationale Archeologiedagen

  Horen, zien en graven door heel het land op 12-13-14 oktober

  Een heel weekend lang zijn er in de provincie publieksactiviteiten rondom archeologie. Een goed begin van de herfstvakantie!

Lara Boon

Vragen?

Bel mij op 06 - 24 34 88 18,
of stuur een mail:
laraboon
@erfgoedbrabant.nl

Lara Boon, projectmedewerker