Digitalisering

Brabant Cloud

Om instellingen te helpen bij het digitaliseren van hun collectie biedt Erfgoed Brabant Brabant Cloud aan. Met Brabant Cloud slaat u uw collectie op een betaalbare en duurzame manier op en kunt u deze eenvoudig ontsluiten voor een breed publiek. Het collectieregistratiesysteem Memorix Maior, speciaal ontwikkeld voor Brabantse instellingen, maakt de drempel voor digitalisering nog lager. Wilt u meer informatie over Brabant Cloud of Memorix Maior? Kijk dan op www.brabantcloud.nl

Brabants Erfgoed

Het Brabants erfgoed vertelt een aansprekend en inspirerend verhaal over de Brabantse geschiedenis. Om een samenhangend verhaal te kunnen vertellen, is het belangrijk alle soorten erfgoed te betrekken zoals monumenten, cultuurlandschappen, collecties, dialecten of ander immaterieel erfgoed. Brabantserfgoed.nl biedt een podium aan mensen en organisaties die hun erfgoedcollecties en -verhalen willen delen. Zo zijn er honderden Brabantse erfgoedverhalen en honderduizenden objecten uit Brabantse collecties te vinden. Een platform van, voor en door Brabanders.

Heeft u zelf een verhaal? Neem dan contact op met de redactie via redactie@brabantserfgoed.nl. Wilt u een collectie delen? Neem dan contact op met Team Brabant Cloud via helpdesk@brabantcloud.nl

Bijeenkomsten

Wilt u meer weten over het digitaal beheren, online delen en duurzaam digitaal bewaren van uw collectie? Heeft u vragen over collectieregistratie in het algemeen of werkt u al met ons collectiebeheersysteem Memroix Maior en heeft u daar vragen over?

Kom dan naar een van onze inloopdagen 'Collectie Digitaal'. Tijdens de inloopdagen staat het Team Brabant Cloud - soms versterkt door andere deskundige collega's van Erfgoed Brabant - klaar om al uw vragen te beantwoorden of advies te geven. Schrijf u in.

Nationale samenwerking

In het streven om erfgoed duurzaam digitaal te bewaren en ontsluiten volgt Erfgoed Brabant de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed van het Netwerk Digitaal Erfgoed. Het Netwerk Digitaal Erfgoed is een samenwerkingsverband dat op initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tot stand is gekomen en zich richt op de zichtbaarheid, bruikbaarheid en houdbaarheid van digitaal erfgoed. 

Wilt u meer informatie over het digitaliseren van uw collectie? Kijk dan ook eens op de volgende pagina's:

 • Landelijk Contact van Museumconsulenten (LCM): Op de website van het LCM zijn stappenplannen, handleidingen en instructiefilms te vinden over onder andere het registreren van een collectie, conservering en restauratie.
 • Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE): NDE is opgezet om met erfgoedinstellingen een stelsel van landelijke voorzieningen en diensten te ontwikkelen voor het verbeteren van digitaal erfgoed. Op de site vindt u rapporten, lopende onderzoeken en diverse cursussen.  
 • Digitaal Erfgoed Nederland (DEN): DEN is het kennisinstituut voor digitale cultuur. Op de site van DEN is onder andere DE BASIS te vinden. DE BASIS is een set van minimale eisen voor de digitalisering van erfgoed en maakt onderdeel uit van de kennisbank van DEN.
 • Brabant Cloud: Op de website vindt u meer informatie over het product Brabant Cloud en diverse ondersteuning bij het digitaliseren van uw collectie in het algemeen. 
 • Brabants Erfgoed: Op deze website worden de collecties van Brabantse instellingen gekoppeld aan honderden verhalen die het Brabantse erfgoed rijk is. 
 • Wikimedia Onze collega's van Erfgoed Gelderland hebben een handleiding geschreven voor erfgoedinstellingen en het werken met Wikipedia/Wikimedia.

Bijeenkomsten digitalisering

 • Inloopdag Brabant Cloud

  Collectie Digitaal

  Instellingen die gebruik (willen) maken van de Brabant Cloud en/of Memorix Maior kunnen hier antwoord krijgen op hun vragen.

Cris Kremers

Vragen?

Bel mij op 06 - 52 78 94 01,
of stuur een mail:
criskremers
@erfgoedbrabant.nl

Cris Kremers, projectleider

Peer Verbruggen

Vragen?

Bel mij op 06 - 52 77 83 78,
of stuur een mail:
peerverbruggen
@erfgoedbrabant.nl

Peer Verbruggen, projectmedewerker