Personas Journey

Een bijzonder intervisietraject voor musea

Een Personas Journey is een methode die musea kunnen inzetten om erachter te komen wat hun bezoekers ervaren als ze het museum bezoeken. De methode is ontwikkeld door Breda University en vorig jaar getest met een groep van vier musea. Hieronder vindt u handvatten om met de methode in uw museum aan de slag te gaan.

Foto personas journey kauwgom

Wat is een Persona en een Personas Journey?


Een persona is ‘een archetype van een klant’. Het is een fictief stereotype van het soort klant dat kenmerkend is voor de betreffende doelgroep. Een persona geeft de doelgroep een gezicht.

Het werken met personas biedt de mogelijkheid het gedrag van klanten beter in kaart te brengen en te begrijpen. Dit met als doel beter in te kunnen spelen op het klantgedrag. Als je je klant(groepen) beter begrijpt dan levert dit relevante info voor marketing & communicatie beleid, productontwikkeling, hospitality beleid etc.

De Personas Journey is een interactieve workshop gebaseerd op storytelling technieken.

De workshop bestaat uit de volgende 4 fasen:

  • Fase 1: deelnemers leven zich in in persona
  • Fase 2: deelnemers bezoeken locatie in rol van persona
  • Fase 3: deelnemers mappen de Personas Journey (klantreis vanuit persona perspectief)
  • Fase 4: deelnemers oogsten en delen nieuwe inzichten die voortkomen uit de Personas Journey

Resultaat:

  • Per museum een verslag/samenvatting van de oogsten en inzichten die voortkomen uit de Personas Journey.
  • De algemene methodiek van de Personas Journey, toepasbaar op musea. Dit document moet bruikbaar zijn voor musea die zelf met de Personas Journey aan de slag willen.

Hoe kunt u zelf aan de slag?

U kunt in uw eigen museum een Personas Journey organiseren met behulp van dit handboek, dat is geschreven door studenten van Breda University.

Nieuw traject september 2018

Om de methodiek nog verder door te ontwikkelen starten we in september 2018 een nieuw traject op, met vier nieuwe musea en nieuwe vierdejaarsstudenten van Breda University.

Het verslag van het traject september 2017 - februari 2018 vindt u hier.