Regionale geschiedbeoefening

Tilburg

Inschrijving 2018-2019 gesloten

Veertien colleges (plus excursie) over de geschiedenis, de volkscultuur en het (zelf)beeld van Noord Brabant.

Doel

Deze cursus van Erfgoed Brabant Academie beoogt de studenten vertrouwd te maken met de uitgangspunten, achtergronden en methodes van regionaal‑historisch en etnologisch (volks­kundig) onderzoek, toegespitst op de provincie Noord‑Brabant. Aan de hand van een overzicht van de geschiedenis van Noord-Brabant wordt de wisselwerking tussen geschiedbeeld en (zelf)beeld van de Brabanders verduidelijkt.

Inhoud

Aan de hand van Brabantse voorbeelden zullen de studenten ingeleid worden in de bestudering van:

  1. het verleden van de regio
  2. de regionale volkscultuur

Centraal staat de wisselwerking tussen de beeldvorming over het Brabantse verleden en de vormge­ving van de hedendaagse Brabantse identiteit.