Artikel

Op de museale weegschaal

Collectiewaardering in zes stappen

weegschaal Museum De Vier Quartieren

Systematisch door de collectie, om zo de betekenis ervan te duiden.

Omslag Op de Museale Weegschaal
Met dit doel ontwikkelde de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in 2013 de methodiek Op de museale weegschaal.

Aan de hand van de methode analyseert u elk museumvoorwerp, of elke collectie, en beantwoordt vragen als: Waarom is het verzameld? Past het nog in het museum? Waarom is dit interessant voor bezoekers? Voor welke bezoekers precies?

Voor elk voorwerp of collectie voorwerpen doorloopt u dezelfde vragenlijst. U geeft daarin aan of een voorwerp hoog, gemiddeld of laag scoort op een bepaalde vraag. Bijvoorbeeld: Hoe zou u de huidige toestand van het object waarderen? Is het object compleet, in originele staat? Dan zou u dat kunnen waarderen met 'hoog'.

De vragenlijst (het waarderingsformulier) gaat over:

- de toestand en de beschikbare documentatie
- de cultuurhistorische betekenis
- de sociaal-maatschappelijke betekenis
- het gebruik in het museum

Zo zorgt u ervoor dat u met dezelfde 'frisse blik' naar alle voorwerpen kijkt. En krijgt u scherper in beeld wat de betekenis van elk voorwerp is.

 Aan de gang met collectiewaardering? Op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kunt u de publicatie kosteloos bestellen of downloaden. Daar vindt u ook het dossier Waarderen van cultureel erfgoed, met de waarderingsformulieren in Excel, en ook een aantal voorbeelden.

Zoekt u ondersteuning van een externe deskundige bij het waarderingsproces? Neem dan contact met ons op. Op basis van uw specifieke vraag kunnen wij u adviseren.

 

 

 

 

Alle rechten voorbehouden