Erfgoedgemeenschappen

Noord-Brabant kent veel vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor het behoud en doorgeven van erfgoed. Deze erfgoedvrijwilligers verenigen zich vaak in sociaal verband en houden zich op vrijwillige basis in hun vrije tijd bezig met erfgoed. Om deze ‘erfgoedgemeenschappen’, beleidsmakers en subsidieverstrekkers te informeren en adviseren liet Erfgoed Brabant een kwalitatief onderzoek uitvoeren naar de werking van en het succes van deze gemeenschappen op hun omgeving.

In dit onderzoek ligt de nadruk niet op het erfgoed op zichzelf, maar op de vrijwilligers rondom erfgoed. Hun rol is belangrijker dan ooit. Erfgoed kan er niet eigenhandig voor zorgen dat de ruimtelijke kwaliteit, leefbaarhed en vrijetijdseconomie in de omgeving opbloeit, daar zijn mensen voor nodig.

Hoofdvragen waren: Wat maakt Brabantse erfgoedgemeenschappen succesvol en wat is het effect van erfgoedgemeenschappen op de leefbaarheid van de omgeving? En in hoeverre kan het eigen initiatief van erfgoedgemeenschappen ondersteund worden?

Lees het onderzoek van het PON "vrijwilligers en erfgoed in Noord-Brabant".

Monique Groot

Vragen?

Bel mij op 06 - 52 78 94 00,
of stuur een mail:
moniquegroot
@erfgoedbrabant.nl

Monique Groot,